Wydawca treści Wydawca treści

KUPIMY TWÓJ LAS! 23.02.2022 | Ewelina Skura ...
OGŁOSZENIE o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 07.11.2022 | Ewelina Skura ...
NOWY PLAN URZĄDZENIA LASU 12.10.2022 | Ewelina Skura ...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 28.09.2022 | Ewelina Skura ...
Wizyta Prezydenta RP na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki 17.08.2022 | Ewelina Skura ...
Likwidujemy 50-letnie wysypisko śmieci o powierzchni 0,26 ha 06.07.2022 | Ewelina Skura ...
Zanocuj w lesie 22.07.2022 | Ewelina Skura ...
W sobotę gościliśmy w Gminie Purda oraz w Gminie Stawiguda
UPAMIĘTNIENIE OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ 13.04.2022 | tekst, fot. Ewelina Godzieba ...
obiekty turystyczne tymczasowo wyłączone z użytkowania 21.02.2022 | Ewelina Godzieba, fot. Grzegorz Wiciel ...
Na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki odkryto szczątki legendarnego samolotu junkers Ju-87 stuka.
02.10.2021 roku w Orzechowie odbyła się XXIV Międzynarodowa Ocena Pracy Posokowców oraz Międzynarodowa Ocena Pracy Tropowców dla Ogarów i Gończych Polskich
Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne drzewko.
Przedstawiciele braci leśnej zza naszej zachodniej granicy odwiedzili we wrześniu Nadleśnictwo Nowe Ramuki, gdzie mogli zapoznać się ze specyfiką lasów i gospodarki leśnej prowadzonej w PGL LP i na...
Tymczasowy objazd szlaku "Do Źródeł Łyny" 15.06.2021 | Ewelina Skura ...
Dzikie wysypiska śmieci w lesie niosą poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego
Dbamy o bezpieczeństwo na drogach 12.07.2021 | Ewelina Skura ...
Wsiedlanie sokołów trwa już 11 lat! 11.06.2021 | Ewelina Skura ...
Tajemniczy lokator sztucznego gniazda 11.06.2021 | Ewelina Skura ...
Wycinka drzew niebezpiecznych przy drodze wojewódzkiej nr 598 02.06.2021 | Ewelina Skura ...

Lista aktualności Lista aktualności

Likwidujemy 50-letnie wysypisko śmieci o powierzchni 0,26 ha

 

Na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki rozpoczęły się prace terenowe mające na celu likwidację nielegalnego wysypiska śmieci o powierzchni 0,26 ha oraz rekultywację terenu. Zakończenie prac planowane jest 15 sierpnia 2022 roku.

Nielegalne składowisko śmieci w Nadleśnictwie Nowe Ramuki powstało w drugiej połowie ubiegłego wieku. Obecnie jest to teren rezerwatu „Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego”, a także obszar Natura 2000 – „Ostoja Napiwodzko-Ramucka”, chroniący m.in. znajdujące się tu siedlisko grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego. W czasie powstawania wysypiska teren ten nie był jeszcze objęty ww. formami ochrony.

Porzucone w zagłębieniach terenu odpady z czasem zaczęły być pochłaniane przez las, jednak większość z nich rozkładałaby się jeszcze przez setki i tysiące lat. Grubość warstwy śmieci waha się od 40 cm do nawet 350 cm.

Ekspertyza wykazała, że w masie odpadów  przeważają odpady komunalne i budowlane, ale wśród nich znajdują się także niebezpieczne odpady budowlane, opony oraz azbest. Powierzchnię śmietniska oszacowano na 2600 m2, natomiast miąższość odpadów na 2200 m3. Koszt wydobycia i utylizacji śmieci wg oceny ekspertów to ponad 1,2 mln zł.

Nadleśnictwo Nowe Ramuki od pewnego czasu poszukiwało środków na ten cel. W 2020 roku likwidację wysypiska wpisano do planu zadań ochronnych dla obszaru naturowego, dzięki czemu koszty operacji będą finansowane z projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w Lasach Państwowych, czyli z funduszy unijnych oraz środków własnych LP.

Wykonawcą ww. zadania pn. „Likwidacja składowiska odpadów komunalnych i budowlanych, wywóz odpadów, uporządkowanie terenu” w ramach realizacji Projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” jest wyłonione w postępowaniu publicznym Konsorcjum:

  1. KOMA Olsztyn sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn
  2. EKO SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Ługwałdzie 42, 11-001 Dywity.

W okolicy nielegalnego wysypiska w rezerwacie zostały umieszczone tablice informacyjne:

 

Przypominamy, że dzikie wysypiska śmieci są ogromnym problemem i powodują poważne skutki dla środowiska naturalnego lasów: zwiększają prawdopodobieństwo pożarów, są idealnym środowiskiem do życia chorobotwórczych bakterii i toksyn, mogą przyczynić się do skażenia wody, co może być ogromnym kłopotem dla wszystkich zwierząt żyjących w okolicy. Skutkiem braku dostępu do wody dla roślin i zwierząt może być katastrofa ekologiczna w miejscu dzikiego składowania odpadów komunalnych. Warto również wspomnieć, że szkło, plastiki, metale rozkładają się bardzo długo, ale również mogą doprowadzić do śmierci zwierząt, które połkną jeden ze śmieci.

Kodeksu Wykroczeń stanowi „Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany"; w §2. czytamy „Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub winny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny”.

Za zaśmiecanie lasu można zapłacić grzywnę w wysokości 500 zł do 5000 zł, a dzięki monitoringowi leśnemu coraz częściej udaje się ustalić tożsamość sprawcy.