Lista aktualności Lista aktualności

W obronie polskich lasów

Na ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek wpłynął wczoraj wniosek w sprawie rejestracji komitetu inicjatywy ustawodawczej „W obronie polskich lasów”.

Obrona kompetencji Polski w zakresie leśnictwa – to cel, który przyświeca założycielom komitetu inicjatywy ustawodawczej „W obronie polskich lasów”. Inicjatorzy akcji zapowiadają, że po formalnej rejestracji komitetu, rozpoczną zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która ma zapewnić, że to Polacy mają wyłączną kompetencję do tego, by decydować, jak prowadzona jest w Polsce gospodarka leśna. Pomysłodawcy chcą między innymi, aby jakiekolwiek zmiany, dotyczące ograniczenia kompetencji Polski w zakresie leśnictwa na rzecz UE, musiałaby być zatwierdzane przez polski Parlament. Zgoda taka musiałaby być udzielona przez 2/3 polskiego parlamentu przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.