Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Konsultacje społeczne HCVF

Konsultacje społeczne HCVF

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

 

    W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 16 - 18.06.2021 r. audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests), do kategorii [4.1 (lasy wodochronne), 3.1, 3.2.] Nadleśnictwo Nowe Ramuki zweryfikowało wprowadzoną Decyzją Nadleśniczego Nr 19/2021 listę drzewostanów zakwalifikowanych do tej kategorii. Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce - lipiec 2006 r.

    Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii 1.1, 2.0, 3.1, 3.2, 4.1, 6.1 HCVF oraz ekosystemów referencyjnych wraz z mapami znajduje się w zakładce: Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy HCVF.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych na terenie RDLP w Olsztynie, Nadleśnictwo Nowe Ramuki informuje o konsultacjach społecznych HCVF 3.1, 3.2, oraz ekosystemów referencyjnych.
Do 25 sierpnia 2021 r. można składać uwagi i propozycje do zamieszczonego poniżej wykazu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych wg. kryteriów HCVF 3.1, 3.2, oraz ekosystemów referencyjnych. Szczegółowych informacji udziela Ewelina Godzieba, e-mail:ewelina.godzieba@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. (89) 513 32 18

Lista aktualności Lista aktualności

— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 35 rezultatów.