Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne lasów HCVF 3.2

Zgodnie z zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych na terenie RDLP w Olsztynie, Nadleśnictwo Nowe Ramuki informuje o ponownych konsultacjach społecznych HCVF 3.2.

 

Do 19 maja 2021 r. można składać uwagi i propozycje do zamieszczonego poniżej wykazu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych wg. kryteriów HCVF 3.2.

Szczegółowych informacji udziela

Ewelina Godzieba, e-mail:ewelina.godzieba@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. (89) 513 32 18