Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Dwa wysypiska starych opon

Dwa wysypiska starych opon

Do lasu na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki wywieziono 82 zużyte opony. Straż Leśna podjęła działania w celu ustalenia sprawcy.

 

Problem śmieci w lesie corocznie powraca i przybiera coraz większe rozmiary. Przekonali się o tym leśnicy z Nadleśnictwa Nowe Ramuki, którym koniec roku 2020 przyniósł niemiłą niespodziankę. Na terenie leśnictw Rykowiec i Jaśniewo Straż Leśna podczas wykonywania obowiązków służbowych znalazła dwa wysypiska opon, na których odpowiednio znajdowało się 60 i 22 zużyte opony. 

Obecnie trwają działania mające na celu odnalezienie sprawcy.

"Kodeks wykroczeń:  Art. 162. § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany."

 


Asset Publisher Asset Publisher

— 20 Items per Page
Zeige 1 - 20 von 47 Ergebnissen.