Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

HCVF

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Nowe Ramuki wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

Nadleśnictwo Nowe Ramuki informuje, że z dniem 17 maja 2019 r. rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące oraz 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, 6.1 kluczowe dla społeczności lokalnej) na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki.

Wybór powierzchni proponowanych do uznania za lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – dalej: „obszary HCVF”, został dokonany na podstawie opracowania „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce” FSC-Polska.

W załącznikach umieszczonych poniżej znajduje się wykaz wytypowanych HCVF 3.1, HCVF 3.2 HCVF 6.1 , mapy oraz formularz zgłaszania uwag/wniosków/propozycji. Materiały te dostępne są również w siedzibie Nadleśnictwa Nowe Ramuki, Nowy Ramuk 19, 10-687  Olsztyn 10.

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem ekosystemów referencyjnych zapraszamy do konsultacji.Osobą do kontaktu w Nadleśnictwie Nowe Ramuki w sprawie wyznaczania HCVF  jest:

Ewelina Godzieba, tel. 89 513 32 18, mail: ewelina.godzieba@olsztyn.lasy.gov.pl

Uwagi, wnioski, propozycje prosimy przesyłać wypełniając załączone formularze na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl w terminie do 17 czerwca 2019 r.

 

 Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa obejmują następujące kategorie obszarów:
 

1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. a Lasy w rezerwatach

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki lesnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiace ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 
 
Wykaz poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Nowe Ramuki znajduje się poniżej: