Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Nowe Ramuki

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zmieniają się przepisy (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT).  Zgodnie z nowym prawem, sprzedawca nie może wystawić faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Kupując jako osoba fizyczna, nie będą Państwo mieli możliwości zmienić decyzji na zakup na firmę po dokonaniu transakcji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadleśnictwo Nowe Ramuki wprowadziło terminale płatnicze -  za drewno zapłacisz kartą płatniczą.

Sprzedaż drewna opałowego i pozostałych sortymentów z grupy drewna średniowymiarowego prowadzona jest w leśniczówkach w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 10:00, a także w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczymi. Numery telefonów do leśniczych znajdą Państwo tutaj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cennik detaliczny drewna obowiązujący w Nadleśnictwie Nowe Ramuki od dnia 2 sierpnia 2021 roku.

Zarządzenie nr 30/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowe Ramuki z 2 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu sprzedaży detalicznej drewna oraz cennika detalicznego drewna obowiązujuącego w Nadleśnictwie Nowe Ramuki.

Decyzja nr 24 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowe Ramuki z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia cen sortymentów z grupy handlowej S3B wybranych gatunków obowiązujących w ramach sprzedaży detalicznej.

Regulamin sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Nowe Ramuki w 2021 roku.

Regulamin rozpatrywania reklamacji

Przykładowy wzór protokółu reklamacyjnego

Wzór odstąpnienia od umowy zakupu drewna

Biała lista

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego prowadzona jest w biurze Nadleśnictwa Nowe Ramuki od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 13:30. 

Płatność w biurze Nadleśnictwa Nowe Ramuki może być dokonana wyłącznie kartą płatniczą

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadleśnictwo Nowe Ramuki informuje, iż nie prowadzi sprzedaży sadzonek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
CZYM SIĘ RÓŻNI METR PRZESTRZENNY OD METRA SZEŚCIENNEGO?

Metr przestrzenny (mp) to jednostka miary objętości drewna ułożonego w stosy, przy założeniu, że stos jest bryłą. Ponieważ w stosie drewna, pomiędzy wałkami występują wolne przestrzenie, metry przestrzenne redukuje się do tzw. metrów sześciennych (m3). Tak więc objętość drewna w stosie wyrażona w m3 (kubikach) jest mniejsza od objętości wyrażonej w mp (metrach przestrzennych). Objętość drewna w m3 oblicza się mnożąc ilość metrów przestrzennych przez ustalony doświadczalnie współczynnik.

Dla drewna opałowego wartość współczynnika w zależności od gatunku drzewa wynosi:

dla sosny, modrzewia, daglezji i gatunków liściastych - 0,65
dla świerka i jodły - 0,70

Przykład. 3 mp opału sosnowego to:
3mp x 0,65 = 1,95 m3 drewna


Aby obliczyć objętość drewna w drugą stronę czyli z m3 na mp stosuje się analogicznie następujące zamienniki:

dla sosny, modrzewie, daglezji i gatunków liściastych - 1,54

dla świerka i jodły - 1,43

Przykład. 3 mopału sosnowego to:
3 m3 x 1,54 = 4,62 mp
 

Informujemy, że działając zgodnie z § 55 ust. 2 Zarządzenia Nr 46 DGLP z dnia 24 października 2016 roku w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (ZM.800.2.2016), warunkiem sprzedaży drewna w ramach puli detalicznej, jest oświadczenie o przerobie zakupionego surowca wyłącznie na użytek własny. Tym samym, osoby fizyczne i przedsiębiorcy deklarują, że kupiony surowiec  nie zostanie przeznaczony do przerobu przemysłowego ani dalszej odsprzedaży.