Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Nowe Ramuki
Nadleśnictwo Nowe Ramuki
(89) 513 38 10, (89) 513 32 32
-

10-687 Olsztyn 10

Nowy Ramuk 19

 

NIP: 739-000-11-39

 

Nr konta: BOŚ Olsztyn 77 1540 1072 2001 5011 9715 0001

 

Skrytka ePUAP: pgl_lp_0717/SkrytkaESP

p.o. Nadleśniczego
Grzegorz Wanat
(89) 513 38 10, (89) 513 32 32
p. o. Zastępcy Nadleśniczego
Grzegorz Wiciel
(89) 513 32 21
Główny Księgowy
Marcin Zega
(89) 513 32 20

Dział gospodarki leśnej (techniczny)

Barbara Romanowska
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: (89) 513 32 18
Ewelina Skura (wz. Anna Balukiewicz)
Specjalista SL ds. ochrony lasu i przyrody
Tel.: (89) 513 32 18
Kamil Zdun
Starszy specjalista SL ds. łowiectwa i BHP
Tel.: 796 557 016

Dział gospodarki leśnej (pozyskanie i obrót drewnem)

Beata Taradejna
Starszy specjalista SL ds. obrotu drewnem
Tel.: (89) 513 32 19
Ewa Gruźlewska
Specjalista ds. obrotu i gospodarki drewnem
Tel.: (89) 513 32 19, 606 948 925
Piotr Romatowski
Starszy specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: (89) 513 32 19, 606 948 925

Stanowisko ds. pracowniczych

Katarzyna Dymkowska
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: (89) 513 32 24

Dział administracyjno - gospodarczy

Tomasz Dziekoński
Sekretarz
Tel.: (89) 513 32 17
Marta Zawisza-Fruzińska
Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych
Tel.: 505 200 189
Anna Świętosławska
Specjalista ds. infrastruktury
Tel.: 505 200 189
Anna Durzyńska
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: (89) 513 32 28

Dział finansowo - księgowy

Karolina Marchewka
Księgowa
Tel.: (89) 513 32 25
Wioleta Kapała
Księgowa
Tel.: (89) 513 32 25
Barbara Sędacka
Starsza księgowa
Tel.: (89) 513 32 26

Posterunek Straży Leśnej

Tadeusz Stec
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 606 948 920
Jerzy Chrostowski
Starszy strażnik leśny
Tel.: 608 627 758
Albert Duszak
Strażnik leśny
Tel.: 606 948 919

Sekretariat

Julia Trochim
Referent ds. administracyjnych i sekretariatu
Tel.: (89) 513 38 10, (89) 513 32 32

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (dostępny w okresie zagrożenia pożarowego)

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD) Nadleśnictwo
784 004 386
Tel.: (89) 513 32 34