Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Nowe Ramuki
Nadleśnictwo Nowe Ramuki
(89) 513 38 10, (89) 513 32 32
-

10-687 Olsztyn 10

Nowy Ramuk 19

NIP: 739-000-11-39

Nr konta: BOŚ Olsztyn 77 1540 1072 2001 5011 9715 0001

Nadleśniczy
Tomasz Dzietowiecki
(89) 513 38 10, (89) 513 32 32
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Wanat
(89) 513 32 22
Główny Księgowy
Marcin Zega
(89) 513 32 20
Inżynier Nadzoru
Grzegorz Wiciel
(89) 513 32 21

Dział gospodarki leśnej (techniczny)

Barbara Romanowska
Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: (89) 513 32 18
Ewelina Skura (wz. Anna Balukiewicz)
Specjalista SL ds. ochrony lasu i przyrody
Tel.: (89) 513 32 18
Kamil Zdun
Specjalista SL ds. łowiectwa i BHP, Leśnej Mapy Numerycznej
Tel.: 796 557 016

Dział gospodarki leśnej (pozyskanie i obrót drewnem)

Beata Taradejna
Specjalista SL ds. pozyskania i obrotu drewnem
Tel.: (89) 513 32 19
Ewa Gruźlewska
Specjalista ds. obrotu i gospodarki drewnem
Tel.: (89) 513 32 19, 606 948 925
Piotr Romatowski
Specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: (89) 513 32 19, 606 948 925

Stanowisko ds. pracowniczych

Katarzyna Dymkowska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: (89) 513 32 24

Dział administracyjno - gospodarczy

Tomasz Dziekoński
Sekretarz
Tel.: (89) 513 32 17
Marta Zawisza-Fruzińska
Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych
Tel.: 505 200 189
Anna Świętosławska
Specjalista ds. infrastruktury
Tel.: 505 200 189
Anna Durzyńska
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: (89) 513 32 28

Dział finansowo - księgowy

Karolina Marchewka
Księgowa
Tel.: (89) 513 32 25
Wioleta Kapała
Księgowa
Tel.: (89) 513 32 25
Barbara Sędacka
Starsza księgowa
Tel.: (89) 513 32 26

Posterunek Straży Leśnej

Tadeusz Stec
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 606 948 920
Jerzy Chrostowski
Strażnik leśny
Tel.: 608 627 758

Sekretariat

Julia Trochim
Referent ds. administarcyjnych i sekretariatu
Tel.: (89) 513 38 10, (89) 513 32 32

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (dostępny w okresie zagrożenia pożarowego)

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD) Nadleśnictwo
784 004 386
Tel.: (89) 513 32 34