Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Jedna z form ochrony przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kultrurowych etc.

Według ustawy o ochronie przyrody z 16 IV 2004 r. „Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o  szczególnej wartości przyrodniczej naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie."
 
 

Zestawienie pomników przyrody na dzień 01 marca 2019 r.

Lp.

Nr pomnika

Leśnictwo

Wydzielenie

Gatunek

Ilość

1.

627

Jaśniewo

287 g

Daglezja zielona

5

2.

523

Przykop

497 c

Dąb sz.

1

3.

329

Lalka

523 h

Dąb sz.

1

4.

626

Lalka

544 a

Dąb sz.

1

5.

637

Lalka

533 a

Dąb sz.

1

6.

638

Lalka

533 b

Dąb sz.

1

7.

639

Lalka

533 b

Dąb sz.

1

8.

640

Lalka

533 b

Dąb sz.

1

9.

641

Lalka

533 a

Dąb sz.

1

10.

72

Muchorowo

708 c

Cis pospolity

1

11.

76

Muchorowo

752 i

Dąb sz.

1

12.

77

Muchorowo

732 h

Dąb sz.

1

13.

839

Muchorowo

Teren wsi Ruś

Modrzew europejski

1

14.

1160

Orzechowo

916 h

Świerk pospolity

2

Razem:

19