Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Jedna z form ochrony przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kultrurowych etc.

Według ustawy o ochronie przyrody z 16 IV 2004 r. „Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o  szczególnej wartości przyrodniczej naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie."
 
 

Zestawienie pomników przyrody na dzień 30 września 2013 r.

Gatunek

Nr pomnika, data ustanowienia

Adres leśny

Wiek

Opis stanu zdrowotnego

Uwagi

Cis pospolity

72 (1952)

708c

233

Dobry

 

Dąb szypułkowy

76 (1952)

752

450

Dobry

 

Dąb szypułkowy

77 (1952)

732g

350

Dobry

 

Dąb szypułkowy

79 (1952)

284d

-

Przewrócony

 

Dąb szypułkowy

80 (1952)

712c

200

Dobry

 

Dąb szypułkowy

329 (1968)

497c

-

Dobry

 

Dąb szypułkowy

523 (1989)

497c

-

Dobry

 

Daglezja zielona

627 (1992)

287d

-

Dobry

 

Dąb szypułkowy

636 (1994)

544h

-

Przewrócony

 

Dąb szypułkowy

637 (1994)

533a

215

Dobry

 

Dąb szypułkowy

638 (1994)

533b

215

Dobry

 

Dąb szypułkowy

639 (1994)

533b

215

Dobry

 

Dąb szypułkowy

640 (1994)

533b

215

Dobry

 

Dąb szypułkowy

641 (1994)

533a

215

Dobry

 

Modrzew

839 (1995)

Grunty wsi Ruś

-

Dobry

 

Świerk pospolity

1160 (2004)

916g

-

Dobry