Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

"Mała retencja nizinna"
 
Nadleśnictwo Nowe Ramuki bierze udział w projekcie: „zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". W ramach projektu zrealizowane zostały dwa przedsięwzięcia polegające  na budowie zbiorników wodnych w leśnictwach Rykowiec i Jaśniewo. W wyniku realizacji projektu osiągnięto efekt ekologiczny w postaci maksymalnej możliwej do retencjonowania przez obiekty wody w ilości niemal 408 500 m3
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Restytucja sokoła wędrownego
 
Nadleśnictwo Nowe Ramuki we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół" starają się przywrócić nadrzewną populację sokoła wędrownego. W Polsce w latach 50-tych XX wieku nastąpił drastyczny spadek liczebności sokoła wędrownego na  skutek używania środków DDT. Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” restytucję sokoła wędrownego prowadzi od 2010 r.
 
 
 

 

"Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA NATURA 2000 w Polsce "

Nadleśnictwo Nowe Ramuki uczestniczy w projekcie "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA NATURA 2000 w Polsce ", którego celem jest zatrzymanie spadku oraz uzyskanie wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski.