Wydawca treści Wydawca treści

Zakup gruntów

OGŁOSZENIE

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowe Ramuki

zainteresowane jest zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

 

Wyrażamy chęć zakupu nieruchomości stanowiących enklawy, półenklawy oraz działki położone

w bezpośrednim sąsiedztwie działek będących w zarządzie Nadleśnictwa Nowe Ramuki.

 

 

Sąsiedztwo działek można sprawdzić na stronie:

http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

 

 

Działka, którą chcieliby Państwo zbyć na rzecz PGL LP Nadleśnictwo Nowe Ramuki

powinna spełniać następujące kryteria:

 

1. W Ewidencji Gruntów i Budynków jest sklasyfikowana jako Ls,

a w przypadku innego użytku (np. R) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

powinna być przeznaczona pod zalesienia;

 

2. Ma uregulowany stan prawny, tj. założoną księgę wieczystą

oraz brak obciążeń na rzecz osób trzecich;

 

3. Granice działki są znane i widoczne w terenie.

 

 

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu lub gruntów przeznaczonych pod zalesienia

zapraszamy do kontaktu:

 

Nadlesnictwo Nowe Ramuki

Nowy Ramuk 189

10-687 Olsztyn 10

tel: (89) 513 38 10

e-mail: noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl