Asset Publisher Asset Publisher

Lasy wciąż kryją niewybuchy z II wojny światowej

Podczas prac leśnych w Nadleśnictwie Nowe Ramuki został znaleziony niewybuch.

13 listopada 2020 roku na terenie leśnictwa Jaśniewo w oddziale 280 d (gmina Purda) Służba Leśna ujawniła nabój artyleryjski. Leśnicy niezwłocznie powiadomili policję oraz zabezpieczyli teren.

Tego samego dnia patrol saperski zabrał nabój artyleryjski do detonacji oraz sprawdził teren leśny w bezpośrednim sąsiedztwie, który okazał się bezpieczny. 

Mimo, że II wojna światowa zakończyła się ponad siedemdziesiąt lat temu, to niewybuchy i niewypały na terenach leśnych to niestety częste zjawisko. Pod wpływem upływającego czasu są skorodowane, ale wciąż stanowią dla otoczenia realne zagrożenie i w każdej chwili mogą eksplodować.

Tego rodzaju znalezisk nie wolno dotykać, a co za tym idzie przenosić lub przesuwać. Niewłaściwe postępowanie z niewypałem czy niewybuchem może doprowadzić do śmierci.

W obecnym roku zauważono w lesie wzmożony ruch turystyczny. Podczas korzystania z uroków i darów lasu należy pamiętać o zasadach bezpiecznego korzystania z lasu.

Bądźmy czujni i zachowajmy odpowiednią procedurę postępowania.