Asset Publisher Asset Publisher

Oferta łowiecka

OFERTA CENOWA

Na sprzedaż polowań i trofeów w Ośrodku Hodowli Zwierzyny

Nadleśnictwa Nowe Ramuki

w sezonie łowieckim 2022/2023

dla myśliwych – członków PZŁ (brutto w PLN)

 

Obowiązuje od 1 czerwca 2022 r. do 31 marca 2023r.

 

I. Świadczenia pobytowe (PKWiU 55) – VAT 8 %

- usługi krótkotrwałego zakwaterowania ( pozostałe) – ustala zarządca OHZ z

uwzględnieniem standardu posiadanej bazy hotelowej oraz wysokości opłat za

podobne usługi świadczone przez podmioty obce.

 

II. Organizacja polowania (PKWiU 01.70.10.0) – VAT 23%

1) Polowanie indywidualne 350,00 zł/dzień

2) Polowanie zbiorowe – do uzgodnienia odrębną umową, w zależności od ilości

myśliwych i zakresu świadczeń.

 

III. Opłata za trofeum (PKWiU 10.11.60.0) – VAT 23%

JELENIE

Postrzelenie jelenia byka 2 875,00 zł

Postrzelenie jelenia łani lub cielęcia 460,00 zł

Byki

Trofea jeleni byków – wieniec i grandle

Opłata za trofeum według wagi wieńca z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną

szczęką – kwota nie obejmuje kosztów preparacji

Trofeum byka szpicaka - 575,00 zł

Trofeum o masie do 4,00 kg - 2 875,00 zł

Trofeum o masie od 4,01 do 6,00 kg - 4 600,00 zł

Trofeum o masie od 6,01 do 8,00 kg - 7 000,00 zł

Trofeum o masie powyżej 8,00 kg - 8 000,00 zł + 32,00 zł/10g pow. 8,00 kg

Łanie cielęta

Trofeum grandle, racice - 60,00 zł

SARNY

Postrzelenie sarny rogacza - 575,00 zł

Postrzelenie kozy lub koźlęcia - 230,00 zł

Rogacze

Trofeum o masie do 199 g - 300,00 zł

Trofeum o masie od 200 do 299 g - 600,00 zł

Trofeum o masie od 300 do 399 g -1 700,00 zł

Trofeum o masie od 400 do 500 g -3 000,00 zł

Trofeum o masie powyżej 500 g - 5 400,00 zł + 28,00 zł za każde 1g powyżej 500 g

Kozy Koźlęta

Trofeum racice - 60,00 zł

DZIKI

Postrzelenie dzika - 230,00 zł 300,00

Trofeum (szable o długości do 13,99 cm)

a) osobników o wadze do 29,99 kg - 100,00 zł

b) osobników o wadze od 30,00 do 49,90 kg - 300,00 zł

c) osobników o wadze od 50,00 do 79,99 kg - 400,00 zł

d) osobników o wadze od 80,00 kg - 600,00 zł

Trofeum (szable o długości powyżej 13,99 cm)

a) trofeum (szable o długości id 14,00 – 15,99 cm - 1 500,00 zł

b) trofeum (szable o długości id 16,00 – 20,00 cm - 2 000,00 zł

c) trofeum (szable o długości powyżej 20,00 zm - 3 000,00 zł + 20,00 zł każdy 1mm powyżej 20 cm

ZWIERZYNA DROBNA

Opłata za trofeum (PKWiU 10.12.50.0) – VAT 23%

Trofeum z lisa (czaszka) - 80,00 zł

Trofeum z jenota (czaszka) - 80,00 zł

Trofeum z borsuka (czaszka) - 80,00 zł

 

IV. Świadczenia towarzyszące – VAT 23%

Preparacja trofeów:

Jeleń byk - 350,00 zł

Sarna rogacz - 250,00 zł

Dzik odyniec - 200,00 zł

Drapieżnik czaszka - 240,00 zł

Ściągniecie skóry i jej zabezpieczenie:

Jeleń, sarna, dzik - 360,00 zł

Drapieżnik - 300,00 zł

Cena za tuszę odstrzelonej zwierzyny w skórze, zgodnie z cennikiem wg. pierwszej klasy

jakości tuszy w punkcie przy Nadleśnictwie Nowe Ramuki

Skóra jelenia, dzika (za 1 kg) - 30,00 zł

Skóra z sarny (za 1 kg) - 40,00 zł

Skóra drapieżnika (za 1 kg) - 60,00 zł

Medalion (kwota doliczana dodatkowo do skóry) - 200,00 zł

Wynajęcie psa do poszukiwań - 300,00 zł

Osoba towarzysząca na polowaniu indywidualnym - 200,00 zł