Asset Publisher Asset Publisher

Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci

Do uprzątnięcia jest dzikie 50-cio letnie wysypisko śmieci w rezerwacie.

Nielegalne składowisko śmieci w Nadleśnictwie Nowe Ramuki powstało w drugiej połowie ubiegłego wieku. Obecnie jest to teren rezerwatu „Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego”, a także obszar Natura 2000 – „Ostoja Napiwodzko-Ramucka”, chroniący m.in. znajdujące się tu siedlisko grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego. W czasie powstawania wysypiska teren ten nie był jeszcze objęty ww. formami ochrony.

Porzucone w zagłębieniach terenu odpady z czasem zaczęły być pochłaniane przez las, jednak większość z nich rozkładałaby się jeszcze przez setki i tysiące lat. Grubość warstwy waha się od 40 cm do nawet 350 cm.

Nadleśnictwo Nowe Ramuki od pewnego czasu poszukiwało środków na ten cel. Kwota jest niebagatelna, bo wg oceny ekspertów wydobycie i utylizacja śmieci kosztować będą ponad 1,2 mln zł! Samą powierzchnię śmietniska oszacowano na 2600 m2, natomiast miąższość odpadów na 2200 m3. Ekspertyza wykazała, że w przeważającej masie są to odpadki komunalne i budowlane, ale wśród nich znajdują się także niebezpieczne odpady budowlane, opony oraz azbest. Na szczęście wkrótce wysypisko zostanie zlikwidowane, a teren po nim – zrekultywowany.

W zeszłym roku likwidację wysypiska wpisano do planu zadań ochronnych dla obszaru naturowego, dzięki czemu koszty operacji będą finansowane z projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w Lasach Państwowych, czyli z funduszy unijnych oraz środków własnych LP. Projekt został rozszerzony wiosną tego roku o kilka nowych działań i nadleśnictw - w tym o największe i najtrudniejsze z nich, czyli uporządkowanie terenu rezerwatu „Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego”.