Asset Publisher Asset Publisher

KUPIMY TWÓJ LAS!

OGŁOSZENIE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowe Ramuki zainteresowane jest zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Wyrażamy chęć zakupu nieruchomości stanowiących enklawy, półenklawy, oraz działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie działek będących w zarządzie Nadleśnictwa Nowe Ramuki.

Sąsiedztwo działek można sprawdzić na stronie:

www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Działka, którą chcieliby Państwo zbyć na rzecz PGL LP Nadleśnictwo Nowe Ramuki, powinna spełniać następujące kryteria:

  1. W Ewidencji Gruntów i Budynków jest sklasyfikowana jako Ls, a w przypadku innego użytku (np. R) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinna być przeznaczona pod zalesienia;
  2. Ma uregulowany stan prawny, tj. założoną księgę wieczystą oraz brak obciążeń na rzecz osób trzecich;
  3. Granice działki są znane i widoczne w terenie.

 

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu lub gruntów przeznaczonych
pod zalesienia, zapraszamy do kontaktu:

 

Nadleśnictwo Nowe Ramuki

Nowy Ramuk 19

10 – 687 Olsztyn 10

tel: (89) 513 38 10

e-mail: noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl