Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Nowy Ramuk,  07.11.2022 r.

Zn. spr.: SA.2201.1.2021

 

OGŁOSZENIE

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (budynek gospodarczy),
 położonej pod adresem
ul. Olsztyńska 37, 11-034 Stawiguda

 

  1. Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w siedzibie NadleśnictwaNowe Ramuki w dniu 28 października 2022 roku.
  2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Kw nr  OL1O/00082781/9 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Ksiąg Wieczystych: działka zabudowana.
  3. Oznaczenie nieruchomości według Powszechnej Ewidencji Gruntów i Budynków: działka nr 3703/8, obręb Stawiguda, gmina Stawiguda, rodzaj użytku – B.
  4. W przetargu wzięła udział jedna osoba.
  5. Cena wywoławcza wynosiła 16 000,00 zł brutto.
  6. Nieruchomość nabył Pan Bartosz Przemysław Janicki za kwotę 16 200,00 zł brutto.