Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Pozyskiwanie drewna w Lasach Państwowych odbywa się zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to przyznawane regionalnym dyrekcjom LP certyfikaty.

 
 

 

Certyfikat PEFC

 

W wyniku przeprowadzonego audytu wznawiającego certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC, zakończonego wynikiem pozytywnym, RDLP w Olsztynie otrzymała nowy certyfikat. Oznacza to, że od dnia 11.08.2023r., obowiązuje certyfikat PEFC o nr. PL20/1447, wystawiony przez SGS Polska Sp. z o. o.

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celem jej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie. Certyfikacja PEFC jest prowadzona wedle standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.

Certyfikacja PEFC umożliwia wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC. By móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC, zarządzający lasami muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej. Ponadto, wszystkie certyfikowane jednostki muszą zwrócić się o wydanie licencji na stosowanie loga PEFC. 

Certyfikat PEFC