Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

 
 
Na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki znajduje się obecnie 29 miejsc postoju pojazdów. Nasze "leśne przystanki" lokalizujemy w taki sposób aby ich rozmieszczenie na terenie nadleśnictwa było w miarę możliwości równomierne. Wychodząc na przeciw użytkownikom lasu (grzybiarzom, wędkarzom, przyrodnikom, itp.) postoje tworzymy w miejscach atrakcyjnych aby nie trzeba było przemierzać dziesiątek kilometrów by dojść do wyznaczonego celu. Oczywiście względy ochrony przyrody jak i lasu oraz przepisy pożarowe i drogowe w pewnym stopniu ograniczają nam dowolność zakładania nowych miejsc postojowych.
 
Nadleśnictwo przypomina o zachowaniu ostrożności przy korzystaniu z infrastruktury turystycznej.
Odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych na obiektach turystycznych ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność rodziców.
 
Las to żywy organizm. Mogą w nim powstać przeszkody w sposób naturalny, np wywrócone, złamane drzewa. W razie zauważenia takich sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Biuro Nadleśnictwa: tel. 89 513 38 10
mail: noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl
Straż Leśna: tel. 606 948 920
 
Korzystanie z obiektów edukacyjnych wymaga zapozania się z Regulaminem zajęć edukacyjnych i Regulaminami poszczególnych obiektów turytyczno-edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki (zakładka turystyka) oraz wypełnieniem druku oświadczenia (dostępne poniżej).