Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Z racji położenia w atrakcyjnym regionie Polski oraz sąsiedztwa dużego miasta, lasy administrowane przez nas są popularnym miejscem wypoczynku i kontaktu z przyrodą. Wychodząc naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu sprawami przyrodniczymi nadleśnictwo stworzyło Leśną Ścieżkę Dydaktyczną. Przedstawia ona, na tablicach rozmieszczonych w terenie, charakterystyczne dla przyrody obiekty i zjawiska oraz przybliża odwiedzającym pracę leśników. Ścieżka ta znajduje się w miejscowości turystycznej Nowa Kaletka i jest chętnie odwiedzana przez szkoły oraz wypoczywających w okolicy turystów. Pracownicy nadleśnictwa uczestniczą także jako prowadzący w zajęciach dydaktycznych „Zielonej szkoły" istniejące przy ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym ZHP „Perkoz." 
W porozumieniu z gminami i PTTK wytyczono 80 km szlaków turystyki pieszej i rowerowej, biegną one w dużej części przez lasy i cieszą się dużym zainteresowaniem.  
Nadleśnictwo nie posiada własnej bazy noclegowej, jednak z uwagi na lokalizację w terenie silnie związanym z turystyką infrastruktura turystyczna tego rejonu jest bogata. Na terenie nadleśnictwa i w bezpośrednim jego sąsiedztwie znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowych, hoteli oraz pensjonatów prywatnych, które stanowią znakomitą bazę do wypoczynku.  
W związku z dużym ruchem turystycznym na naszym terenie, dość ważkim problemem jest problem śmieci, teren lasu jest systematycznie zaśmiecany zarówno przez turystów jak i miejscową ludność. Fakt ten świadczy o niskiej kulturze niektórych ludzi odwiedzających las. Sytuacja taka generuje koszty na sprzątanie ze strony nadleśnictwa i naraża na szwank wizerunek całych lasów a także prowadzi do zniszczenie środowiska naturalnego.