Asset Publisher Asset Publisher

Położenie Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Nowe Ramuki leży na południe od Olsztyna, kierując się drogą nr 598 w kierunku Butryn.

Nadleśnictwo Nowe Ramuki położone jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie olsztyńskim, w gminach: Olsztynek, Purda, Stawiguda.  

Obszar zajmowany przez Nadleśnictwo Nowe Ramuki według rejonizacji przyrodniczo-leśnej położony jest w Krainie II Mazursko – Podlaskiej, Dzielnicy 2 Równiny Mazurskiej. 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego teren Nadleśnictwa Nowe Ramuki znajduje się na obszarze Europy Wschodniej, podobszarze Niżu Wschodnioeuropejskiego, prowincji Niżu Wschodnio-bałtycko-białoruskiego, w podprowincji Pojezierza Wschodnio-Bałtyckiego, makroregionie Pojezierza Mazurskiego, w mezoregionie Pojezierza Olsztyńskiego (842.81).

 

Nadleśnictwo Nowe Ramuki położone jest na południe od Olsztyna po obu stronach rzeki Łyna. Jego powierzchnia wynosi:

17 067 ha, z czego 16 260 ha to powierzchnia leśna. Grunty nasze położone są na terenie trzech gmin, są to:

    Olsztynek - 2870 ha

    Stawiguda - 8988 ha

    Purda - 5209 ha