Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne HCVF

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

 

    W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 16 - 18.06.2021 r. audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests), do kategorii [4.1 (lasy wodochronne), 3.1, 3.2.] Nadleśnictwo Nowe Ramuki zweryfikowało wprowadzoną Decyzją Nadleśniczego Nr 19/2021 listę drzewostanów zakwalifikowanych do tej kategorii. Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce - lipiec 2006 r.

    Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii 1.1, 2.0, 3.1, 3.2, 4.1, 6.1 HCVF oraz ekosystemów referencyjnych wraz z mapami znajduje się w zakładce: Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy HCVF.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych na terenie RDLP w Olsztynie, Nadleśnictwo Nowe Ramuki informuje o konsultacjach społecznych HCVF 3.1, 3.2, oraz ekosystemów referencyjnych.
Do 25 sierpnia 2021 r. można składać uwagi i propozycje do zamieszczonego poniżej wykazu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych wg. kryteriów HCVF 3.1, 3.2, oraz ekosystemów referencyjnych. Szczegółowych informacji udziela Ewelina Godzieba, e-mail:ewelina.godzieba@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. (89) 513 32 18

HCVF

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Nowe Ramuki wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

 

 

 Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa obejmują następujące kategorie obszarów:
 

1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. a Lasy w rezerwatach

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki lesnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiace ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 
 
Wykaz poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Nowe Ramuki znajduje się poniżej:
 

Konsultacje społeczne lasów HCVF 3.2

Zgodnie z zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych na terenie RDLP w Olsztynie, Nadleśnictwo Nowe Ramuki informuje o ponownych konsultacjach społecznych HCVF 3.2.

 

Do 19 maja 2021 r. można składać uwagi i propozycje do zamieszczonego poniżej wykazu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych wg. kryteriów HCVF 3.2.

Szczegółowych informacji udziela

Ewelina Godzieba, e-mail:ewelina.godzieba@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. (89) 513 32 18