Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Ekosystemy referencyjne

W ramach ochrony różnorodności biologicznej Nadleśnictwo Nowe Ramuki zgodnie z zarządzeniem nr 22 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 26.04.2019 roku, wyznaczyło na swoim terenie ekosystemy referencyjne.

Nadleśnictwo Nowe Ramuki informuje, że z dniem 17 maja 2019 r. rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące ekosystemów referencyjnych, czyli powierzchni w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary pozostawione są bez ingerencji w stanie naturalnym. W ekosystemach referencyjnych nie pozyskuje się drewna. 

Tereny takie zwiększają zasoby martwego drewna w lesie i są ostoją organizmów roślinnych i zwierzęcych związanych z rozkładającym się drewnem, wśród których mogą być gatunki chronione, rzadkie lub w różnym stopniu zagrożone wyginięciem.

W załącznikach umieszczonych poniżej znajduje się wykaz wytypowanych ekosystemów referencyjnych, mapa oraz formularz zgłaszania uwag/wniosków/propozycji. Materiały te dostępne są również w siedzibie Nadleśnictwa Nowe Ramuki, Nowy Ramuk 19, 10-687  Olsztyn 10.

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem ekosystemów referencyjnych zapraszamy do konsultacji.

Osobą do kontaktu w Nadleśnictwie Nowe Ramuki w sprawie wyznaczania ekosystemów referencyjnych jest:

Ewelina Godzieba, tel. 89 513 32 18, mail: ewelina.godzieba@olsztyn.lasy.gov.pl.

Uwagi, wnioski, propozycje prosimy przesyłać wypełniając załączone formularze na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: noweramuki@olsztyn.lasy.gov.pl w terminie do 17 czerwca 2019 r.